Klicka på bilden för större och fler bilder

Signalkabel ULC

Ultralåg kapacitans! Tekniskt överlägsen för signalöverföring mellan audioprodukter. Läs mer
Signalkabel
27 pF per meter
0,28 uH per meter
0,22 Ohm per meter
1 900 kr / par
2 100 kr / par
Kontakta oss om du önskar en annan längd.
Kontakta oss för köp / mer information

Beskrivning

Signalkabel ULC (Ultra Low Capacitance)

Holographic Audio har under flera år arbetat med att utveckla en signalkabel som är designad och optimerad för de förutsättningar som gäller för överföring av signaler mellan ljudapparater. Resultatet är ULC som är tekniskt överlägsen alla andra obalanserade signalkablar på marknaden, faktum är att ULC även är överlägsen de balanserade alternativen (som för det mesta har en massa extra elektronik som genererar distorsion och brus i signalvägen).

ULC är konstruerad för att släppa igenom alla tänkbara signaler mellan DC (0Hz) och 0,5 GHz, utan någon som helst hörbar förvrängning. Dessutom är det en ytterst välskärmad kabel som inte släpper in några utifrån kommande störningar, och inte heller läcker ut något.

ULC är tillverkad helt enligt vår specifikation, exklusivt för Holographic Audio. Resultatet är en signalkabel som har den lägsta förvrängningen i kombinationen med användbarhet än någon annan signalkabel på marknaden.

Holographic Audio’s signalkabel ULC uppfyller följande kriterier:
 • Låg kapacitans så att inte diskanten rullar av.
 • God skärmning som skyddar audiosignalen från omkringvarande störkällor.
 • Mekaniskt stabil så att de inte rör sig och modulerar musiken.
 • Flexibel så att den är lätt att ansluta.
 • Kontaktdon som ger en god kontakt med apparaten.
Några exempel från verkligheten

I ett värsta fall kan försteget vara ett passivt försteg med en 100kΩ potentiometer. En sådan potentiometer har som sämst en utimpedans på 25kΩ (närmare bestämt om volymen är inställd på -6 dB). Kabeln är en vanlig kabel med en kapacitans om 200 pF per meter (vi har gjort mätningar på ett flertal olika standardkablar och de ligger mellan 100–1000 pF per meter, så 200 pF är ett fullt rimligt antagande). Observera att en extremt dyr kabel inte är en garanti för låg kapacitans (oftast tvärtom).

 • 10 meter kabel tillsammans med det passiva försteget enligt ovan (10m x 200pF & 25kΩ) ger en övre gränsfrekvens (-3dB) på ca 3kHz, nivån vid 20 kHz blir -16 dB (!).
 • 5 meter kabel och samma passiva försteg (5m x 200pF & 25kΩ) ger en övre gränsfrekvensen på ca 6kHz, nivån vid 20 kHz blir drygt -10 dB.
 • 1 meter kabel (200pF & 25kΩ) ger en övre gränsfrekvensen på ca 32kHz, nivån vid 20 kHz blir drygt -1,5 dB. Vårt råd är att undvika passiva försteg såvida ni inte kombinerar det med en kabel som har ultralåg kapacitans.
 • 1 meter med Holographic Audio’s ULC signalkabel ger en övre gränsfrekvensen på ca 210kHz, nivån vid 20 kHz blir -0,04dB.

Ett aktivt försteg har en typisk utimpedans om 100–600Ω, låt oss anta 600Ω.

 • 10 meter vanlig kabel tillsammans med det aktiva försteget (10 x 200pF & 600 Ω) ger en övre gränsfrekvens på ca 132 kHz. Vid 200kHz råder -5dB, 100kHz -2dB, 50kHz -0,6dB och vid 20 kHz -0,1 dB. Detta är en bit ifrån vad vi eftersträvar i HiFi-sammanhang.
 • 10 meter med Holographic Audio’s ULC signalkabel och det aktiva försteget ger en övre gränsfrekvensen på ca 982kHz (!), detta innebär att signalnivån vid 20 kHz med god marginal förblir försumbart förändrad. Vid 200kHz råder -0,18dB, 100kHz -0,04dB, 50kHz -0,01dB och vid 20 kHz -0,001 dB.

Länk till att beräkna LP-Filtreringen.

Kapacitans (samt lite om resistans och induktans)

Kapacitans är den absolut viktigaste väljjudsparametern i en signalkabel, särskilt vid användning av flera eller långa kablar. Kapacitans i kombination med signalkällans utimpedans ger avrullning vid höga frekvenser, ju lägre kapacitans desto rakare blir tonkurvan i en given applikation. Övre gräns för den frekvensen som kan överföras kan beräknas med följande formel 1/(2*π*R*C).

Kapacitans i en coaxialkabel är en funktion av tre saker; ytterdiametern på ledaren, innerdiametern på skärmen, och den dielektriska konstanten på materialet mellan ledaren och skärmen. Vi har i ULC optimerat dessa tre faktorer (liten innerledare, stor skärmdiameter och superlåg dielektrisk konstant) med syfte att minimera kapacitansen så långt det bara är möjligt. Kapacitansen beror även på längden av kabeln. Med andra ord, ju längre kabel, desto större påverkan på tonkurvan. Detsamma gäller förstås antalet kablar i signalvägen. Många glömmer även att själva kontakten tillför kapacitans. Det är den summan av samtliga kablar och kontakter samt signalkällornas utimpedans (samt förstås samtliga produkter däremellan) som bestämmer den totala frekvensgången.

Holographic Audio’s signalkabel ULC har marknadens lägsta kapacitans.

Skärmning

Lågfrekventa störningar kan tex komma från en strömkabel (EMI) som ligger i närheten av signalkabel (det elektromagnetiska fältet som uppstår runt strömkabeln inducerar ett litet strömflöde i den intilliggande kabeln).
En annan typ av störkälla högre upp i frekvens är radiovågor (RFI), dessa kan tex komma från mobil- radio- och TV-sändare (så länge du befinner dig i ett område där du kan lyssna på radio, TV och/eller prata i mobiltelefon så omges du av en potentiell störkälla).

Det finns egentligen bara ett sätt att hålla störningar ute från signalvägen, nämligen avskärmning. Elektromagnetisk energi som träffar kabeln måste fångas av en skärm kopplad till jord; om den passerar skärmen och når signalledaren så finns det inget sätt att skilja störsignalen från den ursprungliga signalen. Av denna anledning så är en kabel med en omfattande skärm den absolut bästa kabeldesign för obalanserade signalöverföring. Desto bättre skärm, desto mindre störningar helt enkelt. De finns två huvudtyper av skärm, fläta och folie, som vardera fungerar olika i förhållande till EMI och RFI när det gäller täckning, ledningsförmåga och dess förmåga att ta bort olika typer av störningar.

Fläta består av tunna koppartrådar vävda tillsammans och fungerar som ett utmärkt skydd mot lägre frekvenser. Flätan ser inte bara till att skärma av och skydda signalledaren mot störningar, den ser också till att koppla störningen till jord samt koppla samman signalkedjans alla jordar med låg resistans.

Flätan har minskat effektiviteten vid högre frekvenser, därför har vi i ULC kompletterat den med en heltäckande folie. Kombinationen skärm och folie fångar effektivt störningar över alla frekvenser. Slutligen så har vi även försett ULC med en ferrit för att så effektivt som bara är möjligt ta bort radioinstrålning.

Mekaniskt stabil

Vår ULC kabel är så grov som den måste vara för att uppnå dess goda elektriska egenskaper och samtidigt passa de flesta vanligt förekommande kontaktdon. ULC är mekaniskt stabil så att de inte rör sig och modulerar musiken och har dessutom försetts med en strumpa som extra mekaniskt skydd.

Flexibilitet

Det skummade dielektikat och den mindre inneledaren gör ULC flexibel och enkel att koppla in i anläggningen.

God kontakt

Holographic Audio’s ULC är försedd med en högkvalitativ guldpläterad kontakt.

Specifikation

Koppar
Folie + flätad koppartråd
Skummad lågdensitet Polyeten
100 ohm
27 pF per meter
0,28 uH per meter
0,22 Ohm per meter
8 mm
0,6 m, 1,2 m
Svart
Skyddande strumpa med ferrit

Mätningar

ULC vs 500, 1000 & 2000pF 20-40kHz